Analysis and identification of local structures in DNA

Author:

Ján Havlík
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta

Supervisor:

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc

About project:

Share: