Analýza a identifikace lokálních struktur DNA

Analýza a identifikace lokálních struktur DNA

Autor práce

Ján Havlík
Mendelova univerzita v Brně

Vedúci práce

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu