Splniteľnosť DQBF použitím binárnych rozhodovacích diagramov

Autor práce:

Juraj Síč
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce:

doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

Sdílet tuto práci: