Počítačem podporovaná syntéza pravděpodobnostních modelů

Autor práce:

Roman Andriushchenko
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce:

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

Sdílet tuto práci: