Modulární a rozšiřitelný nástroj pro lokalizaci softwarových chyb

Autor práce:

Petr Nevyhoštěný
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce:

Ing. Petr Máj

Sdílet tuto práci: