Vítězové soutěže diplomových prací IT SPY překvapili porotu převratnými algoritmy i vysokou úrovní praktického využití

Vítězové soutěže diplomových prací IT SPY překvapili porotu převratnými algoritmy i vysokou úrovní praktického využití

Absolutním vítězem 14. ročníku mezinárodní soutěže diplomových prací z informatiky IT SPY se stal absolvent Univerzity Karlovy, Martin Spišák. Ten porotu oslnil projektem pro zlepšení personalizovaného doporučování zboží na internetu, který již nyní s úspěchem používá významný český e-shop. Právě perfektní myšlenka a dotažení projektu do praxe vynesly Martinu Spišákovi absolutní vítězství a ocenění v dalších kategoriích soutěže. Druhé místo získala Pavlína Koutecká z Českého vysokého učení technického v Praze s projektem, který může pomoci nemocnicím efektivněji plánovat operace podle vytíženosti lékařů, sálů a potřeb pacientů. Na třetím místě ocenila porota teoretickou práci Filipa Macáka z Vysokého učení technického v Brně. Anketu Cena veřejnosti vyhrála Linda Bláhová z Žilinské univerzity v Žilině s metodou na rychlejší vyhodnocování snímků v biomedicíně a diagnostiku závažných onemocnění. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže IT SPY 2023 proběhlo ve středu 22. 11. večer v Praze. Soutěž pořádají přední české a slovenské vysoké školy společně se společností Profinit.

Nejlepší hodnocení odborné poroty, a tedy i titul vítěze letošního ročníku soutěže IT SPY, získal Martin Spišák, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Zaujal svou prací „Zlepšování škálovatelnosti doporučovacích systémů pomocí řídkých přibližných inverzů“, která navrhuje    algoritmus pro zlepšení personalizovaného doporučování zboží na internetu, jež má široké využití v oblasti e-commerce. Projekt již našel své praktické uplatnění u významného českého e-shopu. Zatímco doposud nejlepší algoritmy šlo efektivně využívat zejména u menších a středních e-shopů, tak projekt vítěze byl úspěšně otestován v obchodu až s milióny položek.

Stříbrnou příčku obsadila Pavlína Koutecká s prací na téma „Plánování chirurgických zákroků pomocí metody branch-and-price zrychlené pomocí strojového učení“. Absolventka Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze se zabývala algoritmem pro plánování využití operačních sálů v nemocnicích tak, aby docházelo k optimálnímu vytížení lékařů, sálů a prioritnímu vyřešení nejdůležitějších operačních výkonů u pacientů. Oceněná práce patřila k řadě dalších soutěžních diplomových projektů z oblasti zdravotnictví, které jako jedno z témat dominovalo letošní soutěži. Práce již rovněž našla využití v praxi.

Třetí místo v soutěži IT SPY 2023 obsadil Filip Macák s diplomovou prací „Vylepšenie syntézy konečne stavových kontrolérov pre POMDP“, kterou obhajoval na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

V anketě Cena veřejnosti zvítězila Linda Bláhová z Žilinské univerzity v Žilině s diplomovou prací „Spracovanie a vyhodnocovanie grafických biomedicínskych údajov“. Veřejnost jí poslala 1119 hlasů z celkového počtu více než 3200.

„Přestože volba vítěze byla pro nás porotce jednoznačná, tak práce na ostatních finálových místech byly na srovnatelné, avšak velmi vysoké úrovni, proto o letošním ročníku s oblibou říkám, že má 10 vítězů. Byly mezi nimi i práce, které mají velký aplikační potenciál v praxi,“ hodnotí průběh finále soutěže předseda poroty, Jiří Vokřínek z Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha.

„S desetiletým odstupem, kdy jsem se do soutěže mohl opět zapojit jako porotce, pozitivně hodnotím, kam se soutěž posunula. Z původně čistě akademické přehlídky diplomových prací zde máme prestižní akci, kde se setkávají společně jak zástupci subjektů státní správy, tak i významných firem z oboru. Těší mě vidět, že zájem o mladé talentované informatiky nepřetržitě roste a naše školy uvádí na světovou IT scénu špičkové odborníky,“ uvedl Martin Hlavatý, porotce soutěže IT SPY a zástupce spoluorganizátora soutěže, společnosti Profinit.

Přehled ocenění:

Absolutní vítěz soutěže IT SPY 2023 získal od společnosti Profinit odměnu 2000 €, kterou může použít třeba k dalšímu rozvoji svého diplomového projektu nebo k dalšímu vzdělávání. Vedoucí vítězné práce pak získal 200 € jako poděkování za dobrou přípravu svého studenta.

Hlavními partnery soutěže IT SPY jsou společnosti T-Mobile, která udělila cenu za vynikající práci v oblasti IT – Magenta Award for Excellence in IT,a také společnost Raiffeisenbank, která vyhlašovala vlastní Cenu Raiffeisenbank v oblasti aplikace umělé inteligence. Obě kategorie vyhrál shodněMartin Spišák, absolutní vítěz celého letošního ročníku soutěže.

První tři finalisté získali od partnera soutěže, Počítačové školy GOPAS, poukaz na školení dle vlastního výběru v hodnotě 10.000 Kč.

Kompletní přehled finálových výsledků 14. ročníku soutěže IT SPY:

Záštitu soutěži letos udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR, Hospodářská komora ČR, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, ICT Unie a KINIT.