Víťazi súťaže diplomových prác IT SPY prekvapili porotu prevratnými algoritmami aj vysokou úrovňou praktického využitia

Víťazi súťaže diplomových prác IT SPY prekvapili porotu prevratnými algoritmami aj vysokou úrovňou praktického využitia

Absolútnym víťazom 14. ročníka medzinárodnej súťaže diplomových prác z informatiky IT SPY sa stal absolvent Karlovej univerzity, Martin Spišák. Ten porotu oslnil projektom na zlepšenie personalizovaného odporúčania tovaru na internete, ktorý už teraz s úspechom používa významný český e-shop. Práve perfektná myšlienka a dotiahnutie projektu do praxe vyniesli Martinovi Spišákovi absolútne víťazstvo aj ocenenie v ďalších kategóriách súťaže. Druhé miesto získala Pavlína Koutecká z Českého vysokého učenia technického v Prahe s projektom, ktorý môže pomôcť nemocniciam efektívnejšie plánovať operácie podľa vyťaženosti lekárov, sál a potrieb pacientov. Na treťom mieste ocenila porota teoretickú prácu Filipa Macáka z Vysokého učenia technického v Brne. Anketu Cena verejnosti vyhrala Linda Bláhová zo Žilinskej univerzity v Žiline s metódou na rýchlejšie vyhodnocovanie snímok v biomedicíne a diagnostiku závažných ochorení. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže IT SPY 2023 prebehlo v stredu 22. 11. v Prahe. Súťaž organizujú popredné české a slovenské vysoké školy spoločne so spoločnosťou Profinit.

Najlepšie hodnotenie odbornej poroty, a teda aj titul víťaza tohto ročníka súťaže IT SPY, získal Martin Spišák, absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity. Zaujal svojou prácou „Zlepšování škálovatelnosti doporučovacích systémů pomocí řídkých přibližných inverzů“, ktorá navrhuje algoritmus pre zlepšenie personalizovaného odporúčania tovaru na internete, čo má široké využitie v oblasti e- commerce.Projekt už našiel svoje praktické uplatnenie u významného českého e-shopu. Zatiaľ čo doposiaľ najlepšie algoritmy šlo efektívne využívať najmä pri menších a stredných e-shopoch, tak projekt víťaza bol úspešne otestovaný v obchode až s miliónmi položiek.

Striebornú priečku obsadila Pavlína Koutecká s prácou na tému „Plánování chirurgických zákroků pomocí metody branch-and-price zrychlené pomocí strojového učení“. Absolventka Fakulty elektrotechnickej Českého vysokého učenia technického v Prahe sa zaoberala algoritmom pre plánovanie využitia operačných sál v nemocniciach tak, aby dochádzalo k optimálnemu vyťaženiu lekárov, sál a prioritnému vyriešeniu najdôležitejších operačných zákrokov u pacientov. Ocenená práca patrila k radu ďalších súťažných diplomových projektov z oblasti zdravotníctva, ktoré ako jedna z tém dominovalo tohtoročnej súťaži. Práca už tiež našla využitie v praxi.

Tretie miesto v súťaži IT SPY 2023 obsadil Filip Macák s diplomovou prácou „Vylepšenie syntézy konečne stavových kontrolérov pre POMDP“, ktorú obhajoval na Fakulte informačných technológií Vysokého učenia technického v Brne.

V ankete Cena verejnosti zvíťazila Linda Bláhová zo Žilinskej univerzity v Žiline s diplomovou prácou „Spracovanie a vyhodnocovanie grafických biomedicínskych údajov“. Verejnosť jej poslala 1119 hlasov z celkového počtu viac ako 3200.

„Hoci voľba víťaza bola pre nás porotcov jednoznačná, tak práce na ostatných finálových miestach boli na porovnateľnej, avšak veľmi vysokej úrovni, preto o tohtoročnom ročníku s obľubou hovorím, že má 10 víťazov. Boli medzi nimi aj práce, ktoré majú veľký aplikačný potenciál v praxi,“ hodnotí priebeh finále súťaže predseda poroty, Jiří Vokřínek z Fakulty elektrotechnickej ČVUT Praha.

„S desaťročným odstupom, keď som sa do súťaže mohol opäť zapojiť ako porotca, pozitívne hodnotím, kam sa súťaž posunula. Z pôvodne čisto akademickej prehliadky diplomových prác tu máme prestížnu akciu, kde sa stretávajú spoločne zástupcovia subjektov štátnej správy aj významných firiem z odboru. Teší ma vidieť, že záujem o mladých talentovaných informatikov nepretržite rastie a naše školy uvádzajú na svetovú IT scénu špičkových odborníkov,“ uviedol Martin Hlavatý, porotca súťaže IT SPY a zástupca spoluorganizátora súťaže, spoločnosti Profinit .

Prehľad ocenení:

Absolútny víťaz súťaže IT SPY 2023 získal od spoločnosti Profiniť odmenu 2000 €, ktorú môže použiť napríklad na ďalší rozvoj svojho diplomového projektu alebo na ďalšie vzdelávanie. Vedúci víťaznej práce získal 200 € ako poďakovanie za dobrú prípravu svojho študenta.

Hlavnými partnermi súťaže IT SPY sú spoločnosti T-Mobile, ktorá udelila cenu za vynikajúcu prácu v oblasti IT –  Magenta Award for Excellence in IT,a tiež spoločnosť Raiffeisenbank , ktorá vyhlasovala vlastnú Cenu Raiffeisenbank v oblasti aplikácie umelej inteligencie. Obe kategórie vyhral zhodneMartin Spišák, absolútny víťaz celého tohtoročného ročníka súťaže.

Prví traja finalisti získali od partnera súťaže, Počítačovej školy GOPAS, poukaz na školenie podľa vlastného výberu v hodnote 10.000 Kč.

Kompletný prehľad finálových výsledkov 14. ročníka súťaže IT SPY:

Záštitu súťaži tento rok udelilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy SR, Ministerstvo priemyslu a obchodu SR, Ministerstvo pre miestny rozvoj SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Hospodárska komora SR, Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť, ICT Únie a KINIT .