Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti

Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti

Autor práce

Pastýřík Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Ladislav Čmolík Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci