Získání a uchování metadat z heterogenních dat

Získání a uchování metadat z heterogenních dat

Autor práce

Martin Kryl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Petr Včelák

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci