Vývoj komponentu expertného systému pre analýzu lekárskych údajov s využitím zhlukovania

Vývoj komponentu expertného systému pre analýzu lekárskych údajov s využitím zhlukovania

Autor práce

Volodymyr Ponomarenko
Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

prof. Dr. Paul Barach, MD, MPH

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci