Vývoj komponentu expertného systému pre analýzu lekárskych údajov s využitím zhlukovania

Vývoj komponentu expertného systému pre analýzu lekárskych údajov s využitím zhlukovania

Autor práce

Volodymyr Ponomarenko
Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

prof. Dr. Paul Barach, MD, MPH

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu