Využívanie transakcií v reaktívnom prostredí microservices architektúr

Využívanie transakcií v reaktívnom prostredí microservices architektúr

Autor práce

Martin Štefanko
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Bruno Rossi, PhD.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci