Využívanie transakcií v reaktívnom prostredí microservices architektúr

Využívanie transakcií v reaktívnom prostredí microservices architektúr

Autor práce

Martin Štefanko
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

Bruno Rossi, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu