Využitie prvkov umelej inteligencie pri klasifikácii emocionálneho stavu na základe behaviorálnej charakteristiky používateľa

Využitie prvkov umelej inteligencie pri klasifikácii emocionálneho stavu na základe behaviorálnej charakteristiky používateľa

Autor práce

Mgr. Dávid Držík
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

doc. PaedDr. Martin Magdin, Ph.D.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci