Využitie prvkov umelej inteligencie pri klasifikácii emocionálneho stavu na základe behaviorálnej charakteristiky používateľa

Využitie prvkov umelej inteligencie pri klasifikácii emocionálneho stavu na základe behaviorálnej charakteristiky používateľa

Autor práce

Mgr. Dávid Držík

Vedúci práce

doc. PaedDr. Martin Magdin, Ph.D.

O projekte

Ročník

Zdieľať túto prácu