Využití virtuální reality pro potřeby zaučování nových zaměstnanců v prostředí výrobních společností

Využití virtuální reality pro potřeby zaučování nových zaměstnanců v prostředí výrobních společností

Autor práce

Michal Bírošík
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci