Využití variačních autoenkodérů pro ancestrální rekonstrukci sekvencí

Využití variačních autoenkodérů pro ancestrální rekonstrukci sekvencí

Autor práce

Ing. Pavel Kohout
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Miloš Musil, Ph.D.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci