Využití syntézy na systémové úrovni pro aplikace s platformou ZYNQ

Využití syntézy na systémové úrovni pro aplikace s platformou ZYNQ

Autor práce

Jiří Husák
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Otto Fučík

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci