Využití Nix/NixOps pro průběžnou integraci a nasazení software při vývoji

Využití Nix/NixOps pro průběžnou integraci a nasazení software při vývoji

Autor práce

Tomáš Vlk
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Marek Rychlý, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci