Využití Nix/NixOps pro průběžnou integraci a nasazení software při vývoji

Využití Nix/NixOps pro průběžnou integraci a nasazení software při vývoji

Autor práce

Tomáš Vlk

Vedúci práce

RNDr. Marek Rychlý, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu