Výpočtová zložitosť a praktická implementácia hľadania RNA motívov

Výpočtová zložitosť a praktická implementácia hľadania RNA motívov

Autor práce

Rampášek Ladislav
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Brejová Bronislava

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci