Vyhodnocení a srovnání autentizačních metod v Low-Code platformě Mendix

Vyhodnocení a srovnání autentizačních metod v Low-Code platformě Mendix

Autor práce

Tomáš Matějka
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Petr Doucek

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci