Vliv komplementů na dynamickou cenotvorbu

Vliv komplementů na dynamickou cenotvorbu

Autor práce

Karel Poplštein
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci