Vliv komplementů na dynamickou cenotvorbu

Vliv komplementů na dynamickou cenotvorbu

Autor práce

Karel Poplštein

Vedúci práce

doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu