Vizuálna detekcia, rozpoznávanie a sledovanie trojrozmerných objektov

Vizuálna detekcia, rozpoznávanie a sledovanie trojrozmerných objektov

Autor práce

Jakab Marek
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Benešová Vanda, Ing.PhD.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci