Vizuálna detekcia, rozpoznávanie a sledovanie trojrozmerných objektov

Vizuálna detekcia, rozpoznávanie a sledovanie trojrozmerných objektov

Autor práce

Jakab Marek
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Benešová Vanda, Ing.PhD.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu