Vícejazyčná sémantická podobnost textů

Vícejazyčná sémantická podobnost textů

Autor práce

Michal Tušl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing.Tomáš Brychcín, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci