Uzamykací obrazovka pro Android používající biometriky

Uzamykací obrazovka pro Android používající biometriky

Autor práce

Rostislav Vítek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Pavel Moravec, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci