Uzamykací obrazovka pro Android používající biometriky

Uzamykací obrazovka pro Android používající biometriky

Autor práce

Rostislav Vítek
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Pavel Moravec, Ph.D.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu