Tachometr založený na akcelerometru a GPS

Tachometr založený na akcelerometru a GPS

Autor práce

Novotný Tomáš
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Orság Filip

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci