Systém pro editaci sekvencí trojúhelníkových sítí s časově proměnnou konektivitou

Systém pro editaci sekvencí trojúhelníkových sítí s časově proměnnou konektivitou

Autor práce

Ing. Zuzana Káčereková
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Doc. Ing. Libor Váša Ph.D.

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci