Systém elektronického obchodovania v prostredí sociálnych sietí s interaktívnou podporou tvorby produktov

Systém elektronického obchodovania v prostredí sociálnych sietí s interaktívnou podporou tvorby produktov

Autor práce

Pavol Daňo
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci