Streamování a publikování multimediálních dat v technologii Node.js

Streamování a publikování multimediálních dat v technologii Node.js

Autor práce

Paprota Jan
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jiří Smítka

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci