Spracovanie trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia

Spracovanie trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia

Autor práce

Zuzana Bobotová
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci