Spracovanie trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia

Spracovanie trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia

Autor práce

Zuzana Bobotová

Vedúci práce

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu