Sound simulation of granular materials

Sound simulation of granular materials

Autor práce

Marko Matej
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Křivánek Jaroslav

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci