Softwarový nástroj pro automatický návrh mutací a chytrých knihoven pro proteinové inženýrství

Softwarový nástroj pro automatický návrh mutací a chytrých knihoven pro proteinové inženýrství

Autor práce

Jan Štourač
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci