Softwarový nástroj pro automatický návrh mutací a chytrých knihoven pro proteinové inženýrství

Softwarový nástroj pro automatický návrh mutací a chytrých knihoven pro proteinové inženýrství

Author

Jan Štourač
Masaryk University in Brno, Faculty of Informatics

Supervisor

Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share