Softwarová bezpečnost v oblasti IoT

Softwarová bezpečnost v oblasti IoT

Autor práce

Vítězslav Grygar
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci