Softwarová bezpečnost v oblasti IoT

Softwarová bezpečnost v oblasti IoT

Autor práce

Vítězslav Grygar
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu