Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru

Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru

Autor práce

Martin Konôpka
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

prof. Ing. Maria Bielikova, PhD. 

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci