Simulace 3D zvuku pomocí techniky binaurálního audia a doporučovacích systémů

Simulace 3D zvuku pomocí techniky binaurálního audia a doporučovacích systémů

Autor práce

David Bernhauer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci