Segmentace obrazu metodou spektrálního shlukování a difuzního spektrálního shlukování

Segmentace obrazu metodou spektrálního shlukování a difuzního spektrálního shlukování

Autor práce

Vojtěch Cima
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Dr. Ing. Eduard Sojka

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci