Rozpoznávání tváří pomocí konvolučních neuronových sítí

Rozpoznávání tváří pomocí konvolučních neuronových sítí

Autor práce

Jan Kněžík
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Radovan Fusek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci