Rozpoznávání tváří pomocí konvolučních neuronových sítí

Rozpoznávání tváří pomocí konvolučních neuronových sítí

Autor práce

Jan Kněžík

Vedúci práce

Ing. Radovan Fusek, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu