Rozpoznávání struktury křižovatky z veřejně dostupných zdrojů (map)

Rozpoznávání struktury křižovatky z veřejně dostupných zdrojů (map)

Autor práce

Tomáš Pašek
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci