Rozpoznávání řeči pomocí vzdálených mikrofonů

Rozpoznávání řeči pomocí vzdálených mikrofonů

Autor práce

Kateřina Žmolíková
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Dr. Ing. Jan Černocký

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci