Robustní vizuální odhadování tepu

Robustní vizuální odhadování tepu

Autor práce

Radim Špetlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Jan Čech, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci