Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Autor práce

Petr Vévoda
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Jaroslav Křivánek

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci