Robustní rozpoznávání mluvčího pomocí neuronových sítí

Robustní rozpoznávání mluvčího pomocí neuronových sítí

Autor práce

Ján Profant
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Pavel Matějka, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci